Shterra Home – 2020

Autonóm, reziliens ház, hagyományos, földszint + tetőteres

Ajánlott terv, adaptálható alaprajzilag és homlokzati megjelenését illetően is. Egy átlagos család igényére (6 fő) szolgáló lakóház. Alaprajzi rendszere a háromosztatú, tűzközpontú parasztház modern adaptációja. A passzív épületburok és a kompakt tömeg lehetővé teszi, hogy a házat központi fűtés nélkül üzemeltessék.. Az épület minden funkcióját tudja villamos energia nélkül is teljesíteni: passzív szellőzés szél- és szolárkéménnyel, HMV-ellátása gravitációs kollektorral, biomassza tűzhelykazán, vízellátás 100 % esővízből, szennyvízkezelés növényi tisztítóval, komposztáló száraztoalett. Az elektromosság opcionális, napelemmel, akár szigetüzemmel is.

Kapcsolatfelvétel